Plynoinštalácie

Plynoinštalácie

Montáž vonkajších a vnútorných rozvodov nízko a stredo tlak.

Montáž domových regulátorov a regulačných skríň

Opravy častí rozvodov, hlavných uzáverov

Inštalácie a pripojenie domácich vykurovacích kotlov, alebo ich výmena

Odstraňovanie závad po plyno-revízii

Podporte nás na Facebooku

Podporte nás na Facebooku
Nájdete nás aj na Facebooku

Informujeme Vás tam o novinkách a akciách a môžete sa tam tiež na nás obrátiť s Vašimi otázkami.

www.facebook.com/TDCs-spol

Konktaktuj nás
Všetky polia je treba vyplniť. Nesprávny email. Ďakujeme za správu.
.